• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Какво е UniStart

UniStart е интензивнa прогрaмa, която в рaмките нa 5 седмици предостaвя всички необходими знaния и умения зa превръщaнето нa еднa иновaтивнa идея в бизнес. UniStart дaвa възможност нa студенти дa рaзрaботят своите идеи и дa ги предстaвят /под формата на проект/ пред инвеститор, който дa ги подкрепи. Всички учaстници ще могaт дa посетят и обучение зa личностно рaзвитие, a остaнaлите изненaди ще зaпaзим в тaйнa.

За кого?

Предприемчиви студенти, които имат бизнес усет и желание да създават. Споделяйки идеите си, те имат шанса да получат съвети и насоки от опитни ментори, за да преминат през етапи на валидация на идеята, сформиране на сплотен екип, важни практики в бизнеса и представяне пред инвеститор.

Какво?

Балансирана комбинация от лекции и практически задачи, които плавно да обучат участниците на най-важните умения и качеста в бизнес средите. Лекторите ръководят или притежават различни по естество бизнеси и ще предадат уроците и съветите на младите предприемачи. Програмата е изградена по brain-friendly методи.

Как?

По време на лекциите студентите ще чуят кратката версия за това кои умения е задължително да възпитаме у себе си като бизнес създатели, а в практическите занимания те ще изпълняват обучаващи задачи, които ще им помогнат да усъвършенстват уменията и да ги използват на етап: „Представяне на проекта“.

Бизнес клуб

Бизнес клуб

Бизнес Клуб поставя началото си през 2013-та. Екипът ни се състои от студенти и от работещи в различни сфери. Целта ни е да създаде ефективна връзка „университет-бизнес“. Клубът има стратегически партньорства с успешни български и международни компании и експерти, с които организира съвместни обучения, работилници и лекции. В Бизнес Клуб се водим от идеята за развитие в България и как студенти да придобият добри практики и ноу-хау, да научат ценни уроци, да дадат глас на идеите си и да допълнят знанията си.

Нашите ментори

Петър Шарков
Петър Шарков
Основател - Start It Smart
Атанас Райков
Атанас Райков
Head of Telecom Partnerships & General Manger CEE at Viber
Ивайло Христов
Ивайло Христов
Сериен предприемач
Катя Тодорова
Катя Тодорова
Основател - Memotion
Христо Нейчев
Христо Нейчев
Founder & CEO at Tryad Games
Христо Чернев
Христо Чернев
Съосновател - TaxiMe
Калоян Тодоров
Калоян Тодоров
CEO - Sofia Event Group
Красен Хинков
Красен Хинков
Съосновател - Innovation Starter
Светлин Наков
Светлин Наков
Основател - SoftUni
Крис Георгиев
Крис Георгиев
Imagga
Георги Христулев
Георги Христулев
Email Invest
Недялко Недялков
Недялко Недялков
Съосновател - Cloud Faces

Нашите ментори

Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

Вчера каза днес, а добрите идеи не обичат да чакат.