Всичко за програмата

UniStart е пълен курс по предприемачество, който в рaмките нa 6 седмици предостaвя всички необходими знaния и умения, необходими на един екип, за да превърнe една идея в бизнес.

UniStart се организира за трета поредна година от Младежки Бизнес Клуб и ще се проведе в рамките на месеците март и април, а срокът за подаване на документи за участие е до 5 февруари 2017.

Кой може да кандидатства в UniStart?

Сформиран екип с идея

Екип с идея, в търсене на нови членове

Млад предприемач с идея, който е в търсене на екип

Млад предприемач, който иска да се присъеднини към сформирал
се екип

Профил на кандидатите: бизнес, технологии и дизайн

Сфери на идеите: Innovative Ideas & Disruptive
Technologies

Кандидтатсвай сега!

Всички преминали успешно този етап на кандидaтстване в програматата, ще бъдат поканени на UniStart BootCamp. Това е 24-часово предизвикателство, което сформира екипи, среща ви с ментори и дава началото на приключението UniStart. След него продължават 10 екипа, сформирани преди и по време на Bootcamp.

По време на програмата

 

Първа седмица
Изкуството да започнеш

 

Запознаване с основни концепции, като MVP,

Business Canvas Model,
Validation.

Втора седмица

Как се сформира блестящ
екип?
Тактики и умения как да
привлечем най-добрите.

 

 

Трета седмица
Какво са Lean Startup и
Bootstarp?
Начини как с минимален
бюджет може да се валидира
идея и да получи първите си
клиенти.

 

Четвърта седмица
UX & Маркетинг
Начини как минималния
бюджет да не е за сметка на
качеството. Запознаване с
Growth Hacking концепцията.

 

Пета седмица
Как се продава идея?
Тактики и умения при
продажба на клиенти и при
презентация пред
инвеститори.

Шеста седмица

Преди, по време и след
инвестиция.
Запознаване с основни
практики и тактики за защита.

Има ли такса за участие в програмата?

Екипите, които са избрани през сезон 3, не плащат такса по време на програмата!

UniStart полага усилия да развие всеки един от екипите, затова при успешно реализиране на идеята по време или 12 месеца след приключване на програмата, UniStart получава възнaграждение на стойност 2000 лева, колкото е цената на програмата.

Кога се дължи такса? Ако новосформираната компания привлече финансиране на стойност минимум 30 000 лева и/или реализира приходи на обща стойност минимум 30 000 лева за периода от 12 месеца.
При неуспешно реализиране на идеята и спазване изискванията на програмата, екипите не дължат такса за участие.